یک شنبه 24 آذر 1398
کد خبر: 3407
تعداد بازدید: 107

هیأت سرمایه‎گذار ایتالیایی از بافت تاریخی و سازه‎های آبی شوشتر دیدن کردند

هیأت سرمایه‎گذار ایتالیایی که برای بازدید از آثار ثبت یونسکو و بررسی شرایط سرمایه‎گذاری در آن‎ها به خوزستان سفر کرده بودند، به همراه اعضای سفارت ایتالیا از سازه‎های آبی و بافت تاریخی شوشتر دیدن کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره‎کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، محمدرضا بهادری مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر امروز یکشنبه 24 آذرماه 98 اظهار داشت: پیرو مطالعات درحال انجام از سوی گروه ایتالیایی که با هماهنگی سفارت ایتالیا در حاشیه غربی و جنوبی کشور ایران انجام پذیرفته و همچنین به واسطه اقدامات صورتگرفته از سوی مجموعه مدیریتی پایگاه جهانی سازههای آبی شوشتر، شرایطی برای حضور سرمایهگذاران ایتالیایی و اعضای سفارت ایتالیا در بافت تاریخی شوشتر و بازدید از شیوههای تولید انواع صنایع دستی موجود در شوشتر فراهم شد.
 
او افزود: نظر به اینکه مسیر و استانهای قابل بازدید این گروه که از پیش توسط سفارت ایتالیا، استانهای کردستان، کرمانشاه، خوزستان و فارس پیش‎بینی شده و در استان خوزستان نیز بازدید از آثار جهانی شوشتر، چغازنبیل و شوش در دستور کار قرار گرفته بود، سعی شد تا مدت زمان بیشتری از حضور این گروه در استان و به خصوص شوشتر برنامهریزی شود تا این گروه ضمن بازدید از آثار سیزدهگانه سازههای آبی تاریخی، با بافت تاریخی و نوع معماری، آداب و رسوم، اقامتگاههای سنتی و سایر ظرفیت‎های این شهر کهن نیز آشنا شوند تا به تبع آن در انتخاب محل سرمایهگذاری تأثیر مثبتتری داشته باشد.
 
مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر ضمن اشاره به دیدگاه این کارشناسان نسبت به جاذبههای گردشگری تصریح کرد: از آنجا که هدف این گروه نگرش جمعی به مؤلفههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و...  بود و از طرفی نیز به دلیل گستردگی پهنه شهری و آثار متعدد موجود در آن، امکان بازدید و معرفی تمام داشتههای این دیار کهن فراهم نبود، سعی کردیم تا با بهرهگیری از وقتهای اضافه جلسهای را در خانه تاریخی مرعشی به عنوان دفتر پایگاه جهانی سازههای آبی برگزار کنیم و آثار ملموس و ناملموس را با استفاده از تصاویر، متون و همچنین کلیپ معرفی نماییم.
 
او خاطرنشان کرد: در بازدید به عمل آمده ازشوشتر، قلعه سلاسل، نهر داریون و کَتهای موجود، خانه مستوفی، خانههای سرابی، مقدم و مرعشی، آسیابها و آبشارها، بند میزان، سرای افضل و بافت تاریخی شوشتر به همراه صنایع دستی ویژه شهرستان در معرض دید هیات پیش‎گفته قرار گرفت.
 


آرشیو…
آخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه