اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
خوزستان سبز
زیگورات
تش کوه - رامهرمز
سازه های آبی و تاریخی شوشتر
عمارت صمیمی - رامهرمز
فهرست اصلی
اعلانات
 

فرم ثبت استعلام

صفحه اصلی فرم ثبت استعلام

فرم استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان

 
 
دستگاه متقاضی:
 
نام و نام خانوادگی متقاضی و بهره بردار حقیقی یا حقوقی:
 
شهرستان محل اجرای طرح:
 
شماره تلفن متقاضی:
 
ایمیل و آدرس الکترونیکی متقاضی:
 
مستندات پیوست شامل تصویر نامه دستگاه متقاضی و نقشه موقعیت محل (بر حسب شهرستان، شهر، روستا و پلاک ثبتی محل به انضمام نقطه UTM):  
 
رویای سرزمین پارسی 
طراحی و پیاده‌سازی: راد رایانه