اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
خوزستان سبز
عمارت صمیمی - رامهرمز
سازه های آبی و تاریخی شوشتر
قلعه تاریخی شوشتر
تش کوه - رامهرمز
فهرست اصلی
اعلانات
 

متراژ مورد نیاز جهت احداث واحدهای ذیل

صفحه اصلی متراژ مورد نیاز جهت احداث واحدهای ذیل

متراژلازم جهت احداث هتلها ،هتل آپارتمان، مهانپذیر، سفره خانه سنتی بر اساس زیر بنا
 
متراژ مورد نیاز جهت احداث واحدهای فوق (حداقل )
400متر یک ستاره هتلها
600متر دو ستاره
1000متر سه ستاره
2000متر چهار ستاره
2500متر پنج ستاره
300متر یک ستاره هتل آپارتمان
 
500متر دو ستاره
1200متر سه ستاره
350متر درجه یک مهمانپذیر
200متر درجه دو
150متر درجه سه
500متر درجه یک سفره خانه سنتی بر اساس زیر بنا
400متر درجه دو
300متر درجه سه
 
 
 
رویای سرزمین پارسی 
طراحی و پیاده‌سازی: راد رایانه