📚میراث و قانون
 
 
✒ قسمت اول
ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور،مصوب 1367 خورشیدی
ماده 3- وظایف سازمان
 
وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش،نظارت،حفظ و احیا و معرفی است به قرار زیر میباشد:
1- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان.
2- بررسی و شناسایی محوطه ها،تپه ها،بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستانشناسی کشور.
3- انجام پژوهشهای باستان شناسی و کاوش های علمی.
4- بررسی های مردم نگاری،پژوهش های مردم شناسی،انسان شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور.
5- پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت حفظ،احیا و رشد آنها.
6- ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی-تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذی ربط.
7- انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین از قوانین ناظر به میراث فرهنگی کشور به عنوان مدعی یا حسب مورد شاکی خصوصی.
8- اقدامات لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین المللی از طریق مراجع ذی ربط.
9- شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش های فرهنگی-تاریخی بوده و جزو میراث فرهنگی محسوب میگردد و توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است.
تبصره- کلیه دادگاه ها، گمرکات، نیروهای انتظامی و دستگاه های دولتی نظیر آنها که به نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام می نمایند موظف به در اختیار قرار دادن اموالی که دارای ارزش فرهنگی-تاریخی می باشد به سازمان میراث فرهنگی هستند.
10- تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور حراست،حفاظت،تعمیر،مرمت و احیاء آثار،بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی-تاریخی. 
11-اظهار نظر در کلیه طرح های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هر گونه تخریب آنها.
12- تعیین حریم بناها،مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم.
13- معرفی آثار باارزش فرهنگی-تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها و نظائر آنها.
14- ایجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح کشور.
15- ایجاد مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی کشور(نظیر مجموعه گزارش های علمی،نقشه ها و عکس های بناها و ......) جهت ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی در این زمینه.
16- معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی در سطح ملی و بین المللی به وسیله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام یافته و استفاده از وسایل سمعی و بصری و ارتباط جمعی.
17- تنظیم،تدوین و انتشار دایره المعارف آثار و ابنیه تاریخی ایران.
18- توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف میراث فرهنگی و تشویق محققان،هنرمندان و استادکاران
19- تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروهای کارآمد در زمینه های مربوط به میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه ذی ربط.
20- تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت برآن.
21- ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح کشور(تبصره- نحوه ایجاد و حدود وظایف و اختیارات این انجمن ها را شورای سازمان تعیین خواهد نمود).
22- برقراری ارتباطات و مبادلات علمی و فرهنگی با موسسات و نهادهای ذی ربط در سطح ملی و بین المللی بالاخص کشورهای اسلامی و منطقه و همچنین برگزاری کنگره ها و سمینارهای دئره ای لازم.
23- همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه امور ایرانگردی و جهانگردی.
24- ارایه خدمات مشاوره ای، تحقیقاتی،فنی و آموزشی، فروش تولیدات فرهنگی، دریافت ورودیه بناها،محوطه ها،موزه ها و نمایشگاه ها و قبول هدایا،کمک و نظایر آنها.
 
 
 
مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
انتشار: 1388
سعیدمحمدپور- کارشناس حقوقی 
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه