وزير راه و شهرسازي  پروژه زيرزميني كردن خط آهن تهران- تبريز از پروژه‌هاي شهري قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) را مورد بازديد قرار داد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص)، در اين بازديد كه در دهه

س س س س زسیب ثسب                   23 ق23ق 2ض3قب 23ق  2ق 23ق صثبص ثب صثب
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه