تماس با 

 روابط عمومی و امور بین الملل

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان

 

 

تلفن تماس: 06135530353

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه