دوشنبه 18 اردیبهشت 1396
کد خبر: 2156
تعداد بازدید: 1770

سرای افضل بزرگترین مرکز تولید صنایع دستی خوزستان

🔶سرای افضل شهرستان شوشتر بزرگترین مرکز تولید صنایع دستی استان خوزستان به شمار رفته و در حال حاضر بیش از ۵۰ صنعتگر در این مرکز فعالیت دارند.

سرای افضل صنایع دستی خوزستان شوشتر
آخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه