آخرین به روز رسانی: سه شنبه 4 آبان 1400
آخرین به روز رسانی: سه شنبه 4 آبان 1400
پنج شنبه 14 بهمن 1395
کد خبر: 2017
تعداد بازدید: 887

تبديل خوزستان به يک الگوواره‌ی گردشگری آبی

دبیر اجرایی نخستین جشنواره‌ی آبان، جشن آب‌های خوزستان، این جشنواره را قراری برای تبديل خوزستان به يک الگوواره‌ی گردشگری آبی دانست. 

دبیر اجرایی نخستین جشنواره‌ی آبان، جشن آب‌های خوزستان
تبديل خوزستان به يک الگوواره‌ی گردشگری آبی
دبیر اجرایی نخستین جشنواره‌ی آبان، جشن آب‌های خوزستان، این جشنواره را قراری برای تبديل خوزستان به يک الگوواره‌ی گردشگری آبی دانست. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان؛ آذردخت نوذری با اشاره به ضرورت برگزاری این جشنواره در خوزستان گفت: خوزستانِ کهن‌سال بی‌ترديد ميراث‌دار يک تمدن چند هزارساله و هم‌نشين و همسايه‌ی کهن‌ترين تمدن‌های بشری و سکونت‌گاه‌های نخست انسان است. سير تاريخ خوزستان ردِ پایِ انسان در سفرِ تاريخی خود است که سه اثر ثبت شده‌ی خوزستان در سازمان جهانی يونسکو خود گواهی بر اين ادعا است. 
وی افزود: اما، آن چه انسان را در مسير طولانی خود به موجوديتی که اکنون می‌شناسيم تبديل کرده است نوع تعامل آن با محيط زيست و پديده‌های طبيعی پيرامون خود بوده است. انسان، هم‌چون بخشی از طبيعت، از آن جدا نبوده و در تأثير و تأثر مداوم بر آن راه خود را گشوده و به امروز رسيده است.
نوذری ادامه داد: ميراث ملموس مادی انسان ايرانی موجود در خوزستان، اعم از بناهای يادمانی و اشيای مادی، و هم‌چنين ميراث ناملموس فرهنگی آن همگی گواهی بر اين ادعاست. اين تنها چغازنبيل نيست که وامدار ويژگی‌های جغرافيايی همزيستی در کنار دز و کرخه است، تنها شوشتر نيست که حتی شکل گيری زمين‌اش مرهون گردش و چرخش آب در برخورد با سازه‌ی سنگیِ زمينِ آن جاست، شوشِ کهن‌سال و تمدن ديرينه‌ی آن هم از آب رودهای همجوارش زندگی گرفته است. و آيا تمدن‌های کهن ارجان و رامهرمز و اهواز و دزفول به غير از اين گواهی می دهند؟ 
دبیر اجرایی نخستین جشنواره‌ی آبان، جشن آب‌های خوزستان ادامه داد: در ميان اشيای مادی و فرهنگی، قديمی‌ترين سند دريانوردی ايران در چغاميش ضرب شده است، قايق نذری سفالی در شوش کشف شده است، و کهن ترين کتاب موجود ايرانی پس از ظهور اسلام را ناخدا بزرگ پسر شهريار رامهرمزی نگاشته است که داستان‌های دريانوردان ايرانی به سرزمين‌های دور است که از خوزستان به سفر آغازيده‌اند. 
وی اضافه کرد: به گفته‌ی مورخی در گذشته، آن چه آبشار نياگارا را از آسياب‌های آبی شوشتر مجزا می‌کند آن است که اولی کار تنها طبيعت است، اما آن چه در دومی به گوش می رسد صدای تيشه و کار بی‌وقفه‌ی نياکان ماست. انسان و طبيعتی که چون دو روی يک سکه‌اند از هم جدايي ناپذيرند. 
نوذری با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جشنواره تبديل خوزستان به يک الگوواره‌ی گردشگری آبی است، گفت: برنامه‌های اين جشن برای پاسداشت حياتی است که در کنار کارون شکل گرفته است و فراموش نبايد کرد که قديمی‌ترين قوم مرتبط با آب، يعنی صابيين مندايي، حيات دينی و فرهنگی خود را در گذر هزاره‌ها در کنار اين رود سترگ شکل داده‌اند. رودی که در تاريخ ايران جاری است.
وی افزود: از اين منظر است که نمی توان به بزرگداشت هيچ تمدنی نشست و بستر زمينه‌ساز آن تمدن را نديد. کارون و ديگر رودهای خوزستان و آب جاری در آن‌ها رگ‌های خون و زندگی تمدن ايران کهن است. به همين دليل است که نمی شود به بزرگداشت ميراث فرهنگی خوزستان و رنگارنگی ميراث مادی آن پرداخت و در مقابل آب های زندگی بخشش سر تعظيم فرو نياورد.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره‌ی آبان، جشن آب‌های خوزستان خاطرنشان کرد: اين جشن، هم چنين، همزمان شده است با 80 سالگی پل معلق در اهواز و بزرگداشت روز جهانی تالاب‌ها در شادگان که هر یک خود قصه‌ای از تعامل آب و زندگی است. 
وی توضیح داد: بنا بر اين بود که آبان، جشن آب‌های خوزستان، در آبان‌ماه امسال 1395 در اهواز برگزار شود. به دليل مصادف شدن ماه محرم با آبان‌ماه و به حرمت آن برگزاری اين جشن به 14 بهمن هم‌زمان با روز جهانی تالاب‌ها موکول شد. 
نوذری بیان کرد: برای اين جشن تدارکات گوناگونی انديشيده و برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است. این برنامه به دبیری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با همکاری سایر نهادهای بخش دولتی و خصوصی در حدفاصل پل‌سفید تا مجتمع گردشگری ساحل شرقی کارون(عامری) برگزار می‌شود.
 آرشیو…
آخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب