آخرین به روز رسانی: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
آخرین به روز رسانی: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
یک شنبه 04 مرداد 1394
کد خبر: 1303
تعداد بازدید: 2375

ایران و آلمان در زمینه باستان شناسی همکاری می کنند

ایران و آلمان در زمینه باستان شناسی همکاری می کنند
جمهوری اسلامی ایران و آلمان بر اساس یادداشت تفاهمی که به امضای رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و رییس موسسه باستان شناسی آلمان رسید در زمینه باستان شناسی همکاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری این یادداشت تفاهم که به امضای سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و فردریک ماریا فلس رییس موسسه باستان شناسی آلمان رسید دارای 5 سال اعتبار بوده و به صورت خودکار برای 5 سال دیگر تمدید خواهد شد.
براساس این یادداشت تفاهم دو طرف در حوزه های مرتبط با پژوهش و انتشار اطلاعات شامل باستان شناسی، مردم شناسی، پژوهش های ژئوفیزیکی، فنون سال یابی آثار باستانی، مطالعه مواد فرهنگی و نمونه ها، تحلیل علمی و سایر پژوهش های میان رشته ای مرتبط با مطالعات میراث فرهنگی همکاری می کنند.
بر اساس بند یک این یادداشت تفاهم دو طرف در تقویت حوزه های آموزشی و پژوهشی به ویژه در حوزه پژوهش در زمینه های باستان شناسی، شناخت مواد، حفاظت و مرمت اشیای تاریخی، یادمان ها ومحوطه های باستان شناسی و مدیریت محوطه به یکدیگر کمک خواهند کرد.
انجام طرح های میدانی باستان شناسی شامل بررسی، گمانه زنی، کاوش ، تجزیه و تحلیل مواد، چگونگی حفاظت و مرمت مواد بقایای آلی و غیرآلی  و حفاظت از میراث باستان شناسی ( در حین و پس از کاوش) حفاظت و مرمت اشیای تاریخی، مدیریت یادمان ها و محوطه ها با حضور اعضای گروه نظارتی از زمینه های دیگر همکاری ایران و آلمان خواهد بود.
دو طرف همچنین در طول 5 سال آینده درباره مطالعات و کاوش هایی در مورد مناطق و اموال در ایران، آلمان و سایر طرح های پژوهشی باستان شناسی در سایر کشورها که به وسیله کارگروه نظارتی مشخص می شود همکاری خواهندکرد.
براساس این تفاهم نامه موسسه باستان شناسی آلمان متعهد می شود تا حضور پژوهشگران و باستان شناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه های آلمان تسهیل کند.
در بخش دیگری از این یادداشت تفاهم تاکید شده است که دو طرف در مطالعات باستان شناسی و زیست محیطی مرتبط با باستان شناسی در مناطقی از ایران ، آلمان و یا سایر کشورها که توسط کارگروه نظارتی مشخص شود همکاری خواهند کرد.
این تفاهم نامه تاکید می کند: موسسه باستان شناسی آلمان متعهد است تا براساس مقررات هیچ یک از اموال فرهنگی مکشوفه از کارهای میدانی باستان شناسی در جمهوری اسلامی ایران را از کشور خارج نکند.
این موسسه تلاش خواهد کرد تا شرایط لازم برای تجزیه و تحلیل مواد آلی و غیرآلی  و یافته های معدنی مکشوفه از پژوهش ها و کارهای میدانی باستان شناسی مشترک را در ایران فراهم کند.
در تفاهم نامه مورد اشاره همچنین آمده است: در موارد استثنایی و به تشخیص پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امکان خروج نمونه ها مطالعاتی برای تجزیه و تحلیل در آلمان فراهم می شود و در همین حال پژوهشگاه می تواند بر حسب نوع نمونه ها استرداد آنها به ایران را درخواست کند و موسسه متعهد به استرداد آنها است.
در بند دیگری از این یادداشت تفاهم آمده است: گزارش های مربوط به کار میدانی و سایر تحقیقات با همکاری نزدیک میان پژوهشگران دو طرف آماده می شود و به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.
گزارش نتایج علمی مربوط به طرح های مشترک پژوهشی، ترجیحا ابتدا در ایران و به زبان فارسی چاپ می شود.
درهمین حال دو طرف از حقوق مالکیت فکری یکسان نسبت به نتایج علمی طرح های مشترک برخوردار هستند.
بر اساس بند دیگر این تفاهم نامه در صورت ایراد هرگونه خسارت به ساختارها و اشیای باستان شناسی موضوع این یادداشت تفاهم توسط هر یک از اعضای هیات اعزامی موسسه باستان شناسی آلمان،این موسسه خسارات وارده را جبران خواهد کرد.آرشیو…
آخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب